مندائیان ایران

مندائیان پیروان حضرت یحیی معمدان هستند که اصلی ترین رکن دینی شان غسل در آبهای جاری در روز یکشنبه است. تا قبل از وفات یحیی پیامبر در حوزه اورشلیم زندگی می کردند، پس از آن به موازات روخانه های دجله و فرات از شمال به جنوب مهاجرت و گسترش یافتند و در انتها در خرمشهر، آبادان، شوشتر و اهواز سکنی گزیدند.

  سایت مندائیان   www.mandaean.ir  به همت مسعود فروزنده و سالم چهیلی در سال 2000 میلادی تاسیس و اصلی ترین هدف آن، معرفی، نقد و بررسی متون و آئین مندائی است

/ 1 نظر / 20 بازدید
ايليا

همين؟؟؟؟؟ خوب يه چيزي بنويس ، بنويس كتابتون چيه احكامتون، عباداتتون، آدابتون و....چيه!!! راسي چرا بهتون ميگن سوبي يا سابي؟؟؟؟